Kdy začínáme?

V pondělí 1. 10. 2017.

 

Kde nás najdete?

V areálu Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o. (ul. E. Basse 1142/9 v Mostě).

 

Prostory dětské skupiny

Zázemí dětské skupiny Spirála je v 1. patře samostatné budovy, kde jsou pro děti  dispozici 4 místnosti - herna, klidová místnost/místnost na spaní, šatna a kuchyňka s jídelnou. K dětské skupině náleží i zahrada, je možno využívat tělocvičnu i venkovní hřiště. S dětmi plánujeme výlety a aktivity mimo areál školy.

 

Pro koho je dětská skupina určena?

Pro děti od 3 let do zahájení povinné školní docházky.

 

Cena za poskytované služby

Cena za služby DS Spirála je stanovena na 1000 Kč/měsíc. Cena zahrnuje výuku angličtiny lektorem metody Helen Doron, výchovně vzdělávací program s prvky programu Začít spolu s důrazem na rozvoj individuality a talentu dítěte, sportovní aktivity, předškolní přípravu, využití nadstandardních a inovativních pomůcek, příp. pomoc odborníků – speciálního pedagoga. Měsíční školné: Platba se provádí na účet: 115-4058810207/0100 k 25. dni předcházejícího měsíce. VS je uveden ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě.

 

Otevírací doba:

Provozní doba je Pondělí – Pátku: 7:00 – 17:00 hodin.

 

Kapacita dětské skupiny

DS Spirála je určena pro 12 dětí, je zaručen vysoce individuální přístup.

 

Personál dětské skupiny

O děti se starají 2 učitelky/pečovatelky na skupinu. Dále provozní personál na stravování a úklid, učitel AJ, příp. speciální pedagog. 

 

Stravování

Dětská skupina má "přípravnu" jídel, obědy jsou dováženy externí firmou, svačiny připravujeme sami a dětem navíc pravidelně obohacujeme jídelníček o kvalitní šťávy, ovoce a zeleninu. Měsíční záloha na stravné: 1200,-Kč (70,-Kč denně). Platba se provádí na účet: 115-4058810207/0100 k 25. dni předcházejícího měsíce. VS je uveden ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě.

Začínáme 1. 10 .2017!

Zázemí dětské skupiny Spirála je v 1. patře samostatné budovy, kde jsou pro děti  dispozici 4 místnosti - herna, klidová místnost/místnost na spaní, šatna a kuchyňka s jídelnou. K dětské skupině náleží i zahrada, je možno využívat tělocvičnu i venkovní hřiště. S dětmi plánujeme výlety a aktivity mimo areál školy.

O nás

32121421-5138-4ac3-8cea-056f94985e13
63c27ccb-a144-4143-92f2-b1a464ceaedb
1d93057f-8173-4e61-9ccf-3b14ceb1b42b
1a3f4de2-f3a3-4e2d-8b72-3136cfa4f81f
3d79a404-c947-47b7-bff8-53fe6a1d7003
847f4d0e-d64d-4dd3-8918-4adf9b69ecf1