Program

"Dětská skupina Spirála je privátní mateřská, která otvírá dětem prostor k rozvoji jejich talentů."
​Vzdělávání v dětské skupině

 

Plán výchovy a péče s názvem ,,Poznáváme svět s Emilem“ splňuje veškeré požadavky na kvalitní výuku dětí v heterogenní skupině. Výchovně vzdělávací plán je inspirován mezinárodním programem Začít spolu, inovativními pedagogickými směry a poznatky současné pedagogiky. Emil je velký maňásek, který bude bydlet v Dětské skupině Spirála, bude si s dětmi povídat, motivovat je k činnostem, hodnotit aktivity a bude pomáhat při adaptaci dětí. A proč EMIL? E-empatie, M-motivace, I-integrace, L-láskyplnost.

Stravování


Dětská skupina má "přípravnu" jídel, obědy jsou dováženy externí firmou, svačiny připravujeme sami a dětem navíc pravidelně obohacujeme jídelníček o kvalitní šťávy, ovoce a zeleninu. Měsíční záloha na stravné: 1200,-Kč (70,-Kč denně). Platba se provádí na účet: 115-4058810207/0100 k 25. dni předcházejícího měsíce. VS je uveden ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě.