SPIRÁLA

Respektující přístup k dětem, dvojjazyčnost, smysluplný systém výuky je ve Spirále samozřejmost. To rozhodně není všechno…Víte, co je PERMA? Že ne, nevadí?

Positive Emotion, Engagement, Positive Relations, Meaning, Acomplishment. (Pozitivní emoce, zaujetí činností, pozitivní vztahy, smysluplnost, úspěšný výkon)

To jsou výchozí hodnoty Spirály a mimo to:

  • Dáváme dětem důvěru

  • Podporujeme vnitřní motivaci

  • Hledáme a rozvíjíme dětské talenty

  • Usilujeme o pokrok a úspěch každého žáka

  • Uplatňujeme principy svobodného vzdělávání

  • Jsme partneři v komunikaci, ladíme filosofii školy se špičkovými odborníky i s rodiči žáků

  • Vytváříme klidné prostředí, jen v něm se děti učí

Náš svět je tvořen spirálami, představují růst a energii.

Spirála je symbolem životní energie, zahrnuje v sobě změnu a pohyb, posiluje představivost a podporuje nás při plnění našich cílů.

Spirála je jeden z nejpůsobivějších symbolů, jejíž tvar můžeme najít i v přírodě. Galaxie se pohybují ve spirálách, někteří živočichové mají spirálovité ulity a základní strukturou DNA je dvoušroubovice. Náš svět je tvořen spirálami, představuje růst, rozšíření a vesmírnou energii.

SPIRÁLA...

Podněcujeme u dětí fantazii, představivost, samostatnost, zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy. Posilujeme v dětech lásku k lidem, k přírodě a zároveň respektujeme osobní a specifické zvláštnosti jednotlivých dětí

Poskytujeme maximálně individuální přístup kvalitního týmu pedagogů MŠ – na jednoho připadá maximálně 10 dětí. Podporujeme zdravý životní styl, vedeme k odpovědnosti za své zdraví, nabízíme kvalitní a vyvážené školní stravování. Za přirozenou součást výuky ve školce považujeme environmentální výchovu. Nabízíme pestré hudební, výtvarné a pohybové aktivity, podněcujeme individuální nadání a tvořivou inteligenci dětí.

Pracujeme v přátelské atmosféře, děti si mohou volit činnosti, rozvíjejí svou samostatnost a zodpovědnost. Za podpory dospělých děti objevují svůj potenciál. Nabízíme rodinné bezpečné prostředí, blízké tomu, jaké znají z domova, ze své rodiny. Od rána jsou všechny děti spolu, od 9 do 13 hod. se dělíme na 2 skupinky podle věku, abychom program přizpůsobili přímo potřebám dětí. Odpoledne jsme opět všichni spolu. Starší děti pomáhají mladším, mladší leccos okoukají, přiučí se.

V MŠ Spirála klademe důraz na nadstandardní výuku anglického jazyka. V týmu máme pedagoga, který na děti mluví pouze anglicky, účastní se běžného programu a přináší anglické činnosti. S angličtinou se tedy děti seznamují přirozeně každý den.