Učitelé

O děti se starají 2 učitelky/pečovatelky na skupinu. Dále provozní personál na stravování a úklid, učitel AJ, příp. speciální pedagog. 
Karolína
Tereza

Jsem mladá maminka tříletého chlapečka, která má již 7 - letou praxi ve školství. 

Jsem absolventkou střední pedagogické školy v Mostě oboru - Pedagogické Lyceum a také oboru - Předškolní a mimoškolní pedagogika. Studium jsem zakončila zdárným složením maturitní zkoušky v roce 2011.

Poté jsem pracovala již od svých 18 ti let na Sportovní soukromé základní škole v Litvínově. Nejprve jako asistentka pedagoga, poté jako vychovatelka ve školní družině a nakonec jako třídní učitelka na 1. stupni, kde jsem žáky vzdělávala podle programu ZAČÍT SPOLU. 

Jelikož v DS SPIRÁLA používáme prvky programu ZAČÍT SPOLU, je mým hlavním cílem děti vést díky individualizaci k samostatnosti, tvořivosti a trpělivosti.